อื่นๆ > TBD-3000S


อื่นๆ
Categories : สัญญาณไฟ-ไซเรน ประชาชนทั่วไป
Channel : -
กำลังส่ง : -
Frequency : -
Battery : -
Price : -

  Frequency Range : -
  Channel No. : -
  Frequency General : -
  Mode Type : -
  Channel : -
  Working Temparature : -
  Working : -
  Low Voltage Indicator : -
  Frequency Stability : -
  Case : -

  Output Power : -
  Transmitting Frequency Error : -
  Transmitting Current : -
  Max. Frequency Deviation : -
  Modulation Sensitivity : -
  Transmitting Distortion : -
  Tone Frequency Deviation : -
  Spurious Radiation : -
  Adjacent Channel power : -
  Harmonious Wave : -

  Sensitivity : -
  Squelch Sensitivity : -
  Selectivity : -
  Spurious Response Rejection : -
  Intermodulation Modulation : -
  Adjacent Channel Selectivity : -
  Audio Frequency Response : -
  Frequency Stabilit : -
  Audio Output : -
  Distortion : -