Service
อัตราการเช่าเครื่องวิทยุสื่อสาร MOTOROLA
ลักษณะการเช่า แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
1.) การเช่าระยะสั้น 1 – 6 เดือน
2.) การเช่าระยะยาว ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป
 
เครื่องวิทยุสื่อสารที่มีบริการให้เช่า


MTX900


MTX960


mtx1500


Standard E-280


อัตราการเช่าเครื่องวิทยุสื่อสาร MOTOROLA (walkie-talkie)
ลำดับที่ รายละเอียด อัตราการเช่า หมายเหตุ
1 MTX900 ( MOTOROLA ) 2500 -
2 MTX960 ( MOTOROLA ) 2500 -
3 mtx1500 ( MOTOROLA ) 3000 -
4 Standard E-280 ( STANDARD ) 4500 80-150/วัน


หมายเหตุ***

1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

2. ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องประจำที่ และ เครื่องในรถยนต์้

3. อัตรานี้รวมค่าบำรุงรักษาตัวเครื่องตลอดระยะเวลาเช่าเครื่อง

4. ในกรณีที่เครื่องสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการใช้งานผิดปกติ อาทิเช่น ตกน้ำ ไฟไหม้ อุบัติเหตุต่างๆหรือชำรุด (ไม่สามารถซ่อมได้) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบจ่ายตามอัตราค่าปรับ

5. กรณีเครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ มีเครื่องสำรองทดแทนให้ใช้งาน

6. ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงตามจำนวนและระยะเวลาในการเช่าการบริการซ่อมวิทยุสื่อสาร

การบริการ

- บริการด้านการซ่อม บริษัทฯ จะมีบริการรับ – ส่ง เครื่องซ่อม ฟรี

- หลังจากได้รับเครื่องวิทยุสื่อสารที่ต้องการซ่อมจากทางลูกค้า ใช้เวลา 1 วันในการประเมินราคา

และส่ง Fax ให้ลูกค้าเพื่อรออนุมัติการสั่งซ่อม

- เมื่อลูกค้าสั่งซ่อม และ fax ใบประเมินคืนมาที่บริษัทฯ บริษัทใช้ระยะเวลาในการซ่อมพร้อมส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 3 วัน


เงื่อนไขการซ่อมและรายละเอียดการรับประกัน

- บริษัทจะรับประกันการซ่อมเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ซ่อมเสร็จ และส่งคืนอุปกรณ์ให้ลูกค้า เจ้าของ หรือ ตัวแทนทางบริษัท


มีบริการรับ-ส่งของให้กับทางลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

- ทางบริษัทจะเรียกเก็บเงินกับลูกค้า เจ้าของหรือตัวแทน หลังจากที่ได้ทำการซ่อมอุปกรณ์เป็นที่ เรียบร้อยแล้วและได้ส่งคืนอุปกรณ์ให้ลูกค้าไปแล้ว 30 วัน (เครดิต 30 วัน)ค่าบริการการซ่อมวิทยุสื่อสาร
รหัสสินค้า รายการ ราคาปกติ
Portable ค่าบริการซ่อมวิทยุสื่อสาร Portable ต่อเครื่อง เช่น MTX838, MTX900 -
Mobile ค่าบริการซ่อมวิทยุสื่อสาร Mobile ต่อเครื่อง เช่น GM338 (Mobile) -